در جریانات اخیر انتقال سفارت نحس به قدس و کشتار بی سابقه سربازان رژیم کودک کش صهیونیستی، یادی کنیم از سلبریتی‌هایی که مُردن و خفه شدن... فکر نکنید کسی که علیه ظلم نشسته است بی طرف است... در کربلا نشسته های علیه ظلم امام حسین را به شهادت رساندند...