شاید جمله «دکتر مَحرم است» را خیلی شنیده باشید که قطعا هم در اضطرار و ناچاریت صحیح می‌باشد. ولی اگر دکتر کواکبیان در مجلس شورای اسلامی نامحرمی را معاینه کند، اشکالی ندارد؟؟؟ 


پاسخ کودک 8 ساله‌ای به این سوال؛ 

آقای دکتر کواکبیان درست است که شما دکتر هستید و بیمار نیز به دکتر مَحرم است. ولی بهتر نبود که در جای دیگری بیمارتان را معاینه می‌کردید...