یک جوری علیه پیام رسان‌های داخلی دارند می زنند که گویا در پیام رسان های خارجی خبری نیست...


باید محضرتون برسونم که در پیام رسان های خارجی


➖ سلام چطوری؟


سازمان سیا ✔️✔️

موساد✔️✔️

MI6 ✔️✔️

GCHQ ✔️✔️

و ... ✔️✔️


➖ خوبم تو چطوری؟