کلاس نویسندگی نسل جوان در استان قم روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته برگزار میشود.

اولین جلسه پنج شنبه 16 فروردین است و آخرین مهلت ثبت نام تا یک شنبه 19 فروردین است.


هزینه هر ترم سی هزار تومان است.


برای ثبت نام شماره 09198526154 آقای سلیمانی تماس بگیرید.