سخنرانی عجیب مرحوم دشتی قبل از تصادف...

سخنرانی مرحوم محمد دشتی (مترجم نهج البلاغه) ساعاتی پیش از تصادف در سال ۱۳۸۰