کشف جدید

آقای روحانی اصلا معتقد نیست که در باب اقتصاد از او پرسش شود....

 

 تازه جالبش اینجاست که پرسش «آیا در اقتصاد مقاومتی موفق بوده‌ایم یا نه؟» بدترین سوال از دولت است...

 

منتقدین کمی رعایت حال آقای روحانی را بکنند. ایشان باید کارهای مهم‌تری انجام دهد...