محمود صادقی هستن، متخصص انحراف افکار عمومی!

زمانی که دلار شده ۵۰۰۰ تومن، بزرگوار به عنوان نماینده مجلس گیر داده به دستشویی های حرم امام رضا (ع)