اگر گروه طلوع حق را نمی‌شناسید، باید سه‌شنبه‌ها در چهار راه ولیعصر تهران حضور پیدا کنید تا  «سه‌شنبه‌های مهدوی» شان را ببینید.


بخش اعظم برگزاری این اردوهای جهادی، بر پایه سازندگی استوار شده است که این سازندگی از خودسازی درونی افراد آغاز و به سازندگی در مناطق محروم خلاصه می‌شود. البته نباید فراموش کرد که توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در بین جوانان   ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم منطقه جزء رسالت‌های تعیین شده بر دوش جهانگردان است.


روزنامه فرهیختگان