در نخستین جلسات مجلس خبرگان پسدر نخستین جلسات مجلس خبرگان پس از آنکه مهندس سحابی به‌عنوان معدود نماینگان مجلس علناً به مخالفت با ولایت فقیه پرداخت و دکتر بهشتی از ناطقین بعدی درخواست کرد که توضیح بیشتری راجع به ولایت فقیه دهند، بنی‌صدر گفت: «تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که میتواند ولی باشد کسیت؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟... و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکم فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود...» (1)


هرچند در روزنامه انقلاب اسلامی اعلام شد: «آقای بنی‌صدر به ولایت فقیه رأی مثبت داده است.» (2) اما بعدها مدارکی به‌دست آمد که نشان میداد بنی‌صدر در زمان تصویب اصل پنجم در مجلس حضور نداشته و بدان رأی نداده است.


 درحالی که در 22 شهریورماه 1358 با 53 رأی موافق در مجلس خبرگان رهبری اصل پنجم قانون اساسی در رابطه با «ولایت فقیه» به‌تصویب رسید. روزنامه کیهان همان روز درمقاله‌ای اعلام کرد: «از نظر بنی‌صدر ولایت فقیه لباسی است که آخوندها برای تن خود دوخته‌اند.» (3)


(1) جلسه چهارم مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، 29 مرداد 1358

 (2) روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 164، 22دی‌ماه‌1358

(3) روزنامه کیهان، 22 شهریورماه 1358