وقتی مقام معظم رهبری سال 97 وقتی مقام معظم رهبری سال 97 را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند، آقایان به‌دنبال وعده دادن به مردم برای حمایت از تولید و کالای ایرانی افتادند و از چپ و راست تریبون‌ها را مشغول خود کردند.


اما مثل همان پنج سال فقط صدای دولتمردان بود که بر گوش مردم آزار دهند ماند.


ولی امر مسلمین آتش به اختیار را دستور داده است، عید امسال نیز مخاطبین را از دولت به ملت تغییر دادند؛ که اگر فرماندۀ اجرایی پلش است، کار نمی‌کند، سست است. خودتان دست به کار شوید و چرخ‌های اجرایی کشور را تا جایی که میتوانید به راه بیاندازید...


حسن روحانی این حناهایی که استفاده میکنید، دیگر رنگی ندارد... راستی آقای روحانی شما قیمت حنا در بازار را میدانید؟؟؟